Reklamační řád

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku (případně jinou, uvedenou u zboží v e-shopu) by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (nejlépe ihned poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní později, nemusí být reklamace uznána.

Postup při reklamaci zboží

Zboží zašlete na níže uvedenou adresu:

Lenka Kolářová

Žižkova 3042/56

616 00 Brno

 

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučuji vyplnit REKLAMAČNÍ LIST:

 

Vyřízení reklamace

Vaše reklamace bude vyřízena obvykle do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Pokud bude reklamace uznána výrobcem, či dodavatelem, bude vystaven opravný daňový doklad a částka zaslána zpět na váš účet, případně nabídnuto jiné zboží.