Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkům, odběratelem novinek nebo návštěvníkům webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správca?

Lenka Kolářová, Žižkova 3042/56, 616 00 Brno, provozovatelka webové stránky https://hrava-organizovanost.cz. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírám případných dalších zpracovatelů, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 777 192 488 nebo prostřednictvím e-mailu: lenka@hrava-organizovanost.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  · Budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  · Plním podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  · Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
  · Poskytování služeb, plnění smlouvy

 

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nevyhnutelně potřebuji k plnění smlouvy (např. Zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží atd.)
  · Vedení účetnictví

 

Pokud jste mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  · Marketing - zasílání newsletterů

 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v emailu a kdy jejich nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newsletter pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.
   · Pokročilý marketing na základě souhlasu

 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích stran nebo využít e-mailovou adresu např. na remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Odevzdání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří vědí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
  · Facebook
  · Google - Google Analytics
  · SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
  · Účetní firma

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Odevzdávání dát mimo Evropskoj unii

Všechno zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte spoustu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: lenka@hrava-organizovanost.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu k přístupu k osobním údajům mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávají a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo jsou jakékoliv vaše osobní údaje zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že jsou vedeny nepřesné údaje, myslíte si, že vykonávám zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo pokud jste vyslovili námitky proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. Odhlášení z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Zde potřebuji alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu velmi ráda, pokud budete nejprve o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či nabídku se službami a výrobky a výjimečnými akcemi vám zasílám, pokud jste můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkům ještě nejste, posílám vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že s vašimi osobními údaji zacházím s takovou obezřetností, jakoby se jednalo o mé vlastní údaje. Ujišťuji vás, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.10.2020